In praktijk

Maarel Orchids optimaliseert teelt en drukt kosten met fotosynthesesensor

De  mobiele FluoMini fotosynthesesensor levert Maarel Orchids nieuwe inzichten op om de teelt te optimaliseren. Teeltmanager Johan Langelaan past ze toe en boekt betere resultaten tegen lagere kosten. Hij is enthousiast over de toegevoegde waarde van zijn nieuwe gereedschap.  


Waardevolle toevoeging

Voor Langelaan is het werken met data een dagelijkse routine. De recentelijk in gebruik genomen fotosynthesesensoren creëren een nieuwe datastroom. In combinatie met de al verzamelde klimaat- en productiegegevens levert dat nieuwe inzichten en mogelijkheden op om de teelstrategie te optimaliseren. 

“De fotosynthesesensor meet continu de hoeveelheid chlorofylfluorescentie en het invallende PAR-licht op het blad van de plant”, legt de teeltmanager uit. “Die kengetallen geven aan hoe efficiënt de plant het beschikbare licht benut voor fotosynthese.  Tot voor kort hadden we daar geen real-time informatie over. Nu we die wel hebben, kunnen we ook de relatie vaststellen tussen andere variabelen en de fotosynthese-efficiëntie. Denk bijvoorbeeld aan planttemperatuur, luchtvochtigheid, temperatuur in de kas, relatieve vochtigheid, vochtdeficit, doekstanden en PAR licht. Door daarmee te spelen en te zien welke invloed dat heeft, komen eventuele verbeterpunten snel aan het licht.” 


De eerste bevindingen

Gedurende enkele weken volgde Langelaan de fotosynthese in twee orchideeënrassen. De data vergeleek hij met andere verzamelde data. “Die paar weken meten en analyseren heeft al veel aanknopingspunten opgeleverd voor optimalisatie”, zegt hij enthousiast. “De teeltomstandigheden hebben veel invloed op de lichtefficiëntie. De komende weken installeren we meer fotosynthesesensoren om in alle teeltfasen de vinger aan de pols te kunnen houden. Ik vind het belangrijk is om de volledige teelt te monitoren, want iedere fase heeft zijn eigen optimum en verlangt andere setpoints. Doelgericht meten genereert kansen om de planten beter en efficiënter te laten groeien. Dat levert hogere opbrengsten op tegen lagere kosten. De eerste ‘quick wins’ hebben we al te pakken.” 


Fluomini fotosynthesesensor

Maarel Orchids maakt gebruik van de FluoMini fotosynthesesensor van Sendot Research. Deze is ontwikkeld en beproefd in samenwerking met kennispartner Plant Lighting en teeltadviseur Bonte de Jong van FytoConsult. De fotosynthesesensor geeft telers de mogelijkheid om de lichtbenutting door planten nauwkeurig te volgen en stresssituaties vroegtijdig te detecteren. Hierdoor kunnen zij de teeltomstandigheden sneller in de gewenste richting corrigeren en hun gewassen maximaal laten presteren. 


Meer weten?

Wilt u meer weten over de FluoMini fotosynthesesensor of over andere producten en diensten van Sendot Research? Neem vrijblijvend contact op via info@https://sendot.nl of bel direct met een van onze deskundige medewerkers. We helpen u graag.

Delen

Vul uw gegevens in voor
het maken van een afspraak.