In praktijk

Het avontuur van Sendot en microLAN is een echt ABC’tje

Al een kleine twintig jaar brengt microLAN de kwaliteit van drink-, afval- en oppervlaktewater in beeld voor opdrachtgevers in binnen- en buitenland. Het ontwikkelt specifieke technieken om de aanwezigheid van algen, bacteriën (als indicator van virussen) en (bio)chemicaliën in water vast te stellen en te volgen. Er is een groeiende vraag naar ‘early warning systemen’, die tijdrovend en kostbaar laboratoriumonderzoek deels overbodig maken.

Sinds 2003 ontwikkelt MicroLAN monitoringtechnieken in relatie tot biologische en biochemische waterkwaliteit. Vanwege de focus op Algen, Bacteriën en bioChemie (toxinen) spreekt directeur-eigenaar Joep Appels vaak van het ABC voor waterkwaliteit. Via de indicatorbacterie E. coli worden zelfs virussen die via rioolwater ziekten kunnen verspreiden, nauwlettend in de gaten gehouden.

Lange relatie

Al sinds 2005 werkt microLAN nauw samen met Sendot. Het is daarmee een van de oudste relaties van de sensorenproducent. Appels: “Sendot is heel sterk in optische sensoren, die voor ons ‘ABC’tje’  bijzonder waardevol zijn. Wij werken onder meer met licht- en fluorescentiemetingen. En net zoals wij is het bedrijf erg gefocust op innovatie en ‘smart technology’.”

Toenemende vraag naar technologie

“Ons land heeft een mondiale topreputatie in watermanagement. Er is veel vraag naar Nederlandse knowhow, inclusief de onze”, verklaart de watertechnoloog. De laatste jaren is de vraag naar technologie in de watermarkt sterk toegenomen. Het team van Appels heeft het daardoor drukker dan ooit. De ondernemer heeft de reistijd die vanwege de coronapandemie is vrijgekomen – enkele maanden op jaarbasis – goed benut door de banden met de thuismarkt aan te halen en nieuwe initiatieven te ontplooien.

Binnenlandse initiatieven

In samenwerking met een onderzoekslaboratorium en adviesbureau, dat actief is voor waterschappen, overheden en bedrijven, is in 2020 een project opgetuigd voor online monitoring van het oppervlaktewater in de stad Breda en een aantal projecten om de nitraatproblematiek op het Brabantse platteland beter in kaart te brengen. Sensoren, onder andere van Sendot, zijn daarbij onmisbaar.

“Wij hebben meetplatforms met modems en sensoren geplaatst voor continumeting in singels, sloten en plassen”, licht de ondernemer toe. “Daarmee volgen we meerdere kwaliteitsparameters. De meetwaarden worden draadloos doorgegeven en verwerkt via het internet. Er wordt nu een app voor de Gemeente Breda ontwikkeld, die de bevolking inzicht biedt in de actuele waterkwaliteit op de verschillende locaties. Vooral in de zomerperiode, wanneer er veel recreatie plaatsvindt in en op het water, is daar behoefte aan.”

Nieuw avontuur in het Midden-Oosten

Dergelijke projecten spreken stakeholders erg aan, merkt de ondernemer aan nieuwe projectaanvragen. microLAN en Sendot bereiden inmiddels een groot onderzoeksproject voor in opdracht van een oliemaatschappij in het Midden-Oosten. Bacteriemetingen van het spoelwater in de leidingen staan daarin centraal. “In die regio telt iedere druppel zoet water, dus ons werk wordt ongetwijfeld kritisch gevolgd”, verwacht Appels. “We kennen elkaar inmiddels zo lang en goed, dat ik alle vertrouwen heb om dit nieuwe avontuur samen met Sendot aan te gaan.”

Delen

Vul uw gegevens in voor
het maken van een afspraak.