Sectoren

Zaadindustrie.

Zaadbedrijven zijn voortdurend op zoek naar betere genetica, naar nieuwe soorten met unieke of verbeterde eigenschappen tegen stress. Ook is het voor zaadbedrijven van groot belang wat de zaadkwaliteit is en de bewaarbaarheid. Sendot levert sensoren om beter uitgerust te zijn bij deze zoektocht.

Delen

Parameters

Sendot sensoren ondersteunen de zaad bedrijven bij het onderzoek en de productie beoordeling van zaden.

Veroudering van het zaad is bijvoorbeeld een belangrijke parameter tijdens de opslag. Het is van essentieel belang om inzicht te hebben in de snelheid waarmee het zaad, door oxidatie, verouderd.

Om ervoor te zorgen dat het optimale zaad op het juiste moment naar de afnemers gaat, maken veel bedrijven gebruik, maken veel zaadbedrijven gebruik van de volgende Sendot sensoren:

Informatie

Hoe het werkt

Sensor installatie

Data interpretatie

Aanpassingen doorvoeren

Cases

“CF metingen voor optimale oogstmoment en bewaarstrategie”

De kwaliteit van zaden hangt mede af van het oogstmoment (rijpheid) en van de bewaarcondities. Het chlorofylgehalte van zaden is een goede indicator om het optimale oogstmoment en de mogelijke bewaarduur goed te kunnen inschatten. Een hoog chlorofylgehalte in geoogst zaad duidt op onrijpheid, waardoor het zaad minder lang kan worden bewaard.

Voordelen

Wat wij voor u
kunnen doen en
wat het u oplevert.

Vul uw gegevens in voor
het maken van een afspraak.