Aanbod

Innovatietrajecten.

Digitalisering in de land- en (glas)tuinbouw is een actueel onderwerp. Het potentieel van digitale technologieën is bewezen, maar op welke manier creëert het nu en in de toekomt toegevoegde waarde binnen jouw bedrijf? En hoe bewaak je de continuïteit daarvan binnen je bedrijfsprocessen?

Sendot helpt je graag en is daarom een samenwerking aangegaan met de Stichting Control Food & Flowers. Het doel van de stichting is het versterken van de Nederlandse landbouw, tuinbouw en voedingssector met innovaties en met het oplossen van problemen. Ze biedt onafhankelijk onderzoek dat transparant, controleerbaar, eerlijk en zorgvuldig is.

We bieden een innovatietraject van drie maanden. Samen bekijken en bespreken we de mogelijkheden en komen tot een plan van aanpak. We combineren kennis uit de dagelijkse praktijk met ervaringen in innovaties.

Delen

WERKWIJZE

Zo gaan wij te werk

Stap 1 Kennismakingsgesprek

Bespreken van mogelijkheden en uitdagingen op innovatiegebied

Stap 3 Voorbereidingen

Na akkoord plan van aanpak voorbereiden (innovatie)traject

Stap 5 Resultaten

Tussentijdse opgave van resultaten en eerste conclusies

Stap 7 Presentatie

Presentatie van eindrapportage en advies

Stap 2 Plan van aanpak

Formuleren van de centrale vraag en opstellen actieplan

Stap 4 Onderzoek

Stap 6 Evaluatie

Indien noodzakelijk bijsturing van onderzoek

Stap 8 Presentatie van eindrapportage en advies

Afronding (innovatie)traject en persoonlijke overdracht

Vul uw gegevens in voor
het maken van een afspraak.