In praktijk

Zuurstof meten in het wortelmilieu

Het wortelmilieu is van cruciaal belang voor de plantgroei en de plantweerbaarheid. De water- en voedingsgift dient optimaal te worden afgestemd op de behoefte van de plant. Een goed zuurstofniveau in substraten is belangrijk voor de algehele kwaliteit en water- en nutrientenopname van de wortels. Het zorgt voor gezondere wortels, waardoor de plant zich beter kan weren tegen pathogene schimmels. De innovatieve zuurstofsensor van Sendot helpt bij het meten van de hoeveelheid zuurstof in het substraat en geeft daarmee richting aan de zoektocht naar de beste strategie voor de teelt.

Casus: zuurstof optimalisatie project Aardbeienteler

Voor een aardbeienteler zijn er gedurende een aantal maanden belangrijke parameters gemonitord door middel van een zuurstofsensor gekoppeld aan een klimaatcomputer met als doel om te onderzoeken hoe zuurstof in de mat, watergift en instraling samenhangen en of daar verbeteringen mogelijk zijn. Er zijn een tweetal typische dagen geselecteerd om te laten zien waar mogelijkheden liggen om zuurstof mee te nemen als stuurparameter.

Eind januari wordt veel water gegeven per Joule instraling (zie grafiek 1). De consequentie hiervan is dat het zuurstofgehalte laag blijft. Na de eerste watergift daalt het zuurstofgehalte tot lage waarden. Tussen de laatste en de eerste druppelbeurt in de nachtperiode neemt zuurstofgehalte langzaam toe.

In de periode midden februari is er veel instraling en wordt per eenheid instraling niet teveel water gegeven. Het zuurstofgehalte wordt wel iets lager tijdens de gietperiode maar blijft op een hoog niveau (zie grafiek 2).

In essentie is het belangrijk om een zo hoog mogelijke zuurstofgehalte te realiseren bij een maximale watergift en optimale EC. Uit de twee grafieken blijkt een duidelijk verband tussen de watergift en de stralingssom. Om de teeltstrategie te optimaliseren is een goede balans nodig tussen de watergift, de stralingssom en het zuurstofgehalte.

Delen

Vul uw gegevens in voor
het maken van een afspraak.