In praktijk

Meten van pH in het wortelmilieu

De pH in het wortelmilieu speelt een belangrijke rol bij de opname van nutriënten. Vooral als het gaat om opname van N-nutriënten, zoals NH4+ of NO3. Voor een optimale opname van voedingsstoffen, dient de pH in het wortelmilieu ongeveer 5 te zijn.

In een professionele bedekte teelt wordt de pH momenteel gemeten van de watergift en van de drain. De pH van de drain geeft echter een gedempt beeld van wat er in de omgeving van de wortels gebeurt. Kortom het volgen van de pH in het wortelmilieu geeft een beter inzicht in wat er op lokaal niveau bij de wortels plaatsvindt en kan aanleiding zijn tot een andere strategie in het samenstellen van de nutrienten.

In de grafiek is een praktijk weergave getoond van een pH-meting in een paprika teelt. Het is duidelijk dat als de wortels zuurstof krijgen de pH stijgt omdat NO3 weer als N-bron wordt gebruikt.

Delen

Vul uw gegevens in voor
het maken van een afspraak.