Nieuws

Waterkwaliteit snel in beeld

Sendot-Eindpresentatie waterkwaliteit snel in beeld

SnelWaterKwaliteit-unit wordt getest bij Brabant plant

Tholen – Door toenemend waterhergebruik in de glastuinbouw is er een steeds grotere behoefte om snel informatie te krijgen over de waterkwaliteit, zodat wanneer dat nodig is, snel kan worden ingegrepen in de water- en nutriëntenvoorziening van het gewas en in de waterzuivering.

In een lopende proef op zoek naar op de tuinbouw toegesneden methodes en concepten om tijdig bij te kunnen sturen op waterkwaliteit krijgt Brabant Plant daarom nu drie maanden een SnelWaterKwaliteit-unit op proef. Doel van het project ‘Waterkwaliteit in Beeld’, gestart op 1 april 2019 en lopend tot en met 21 december 2020, is het ontwikkelen van op de tuinbouw toegesneden methodes en concepten. 

“We hopen op een resultaat waarmee er een methode/instrument beschikbaar komt waarmee telers sneller te weten komen wat hun waterkwaliteit is en welke trends daarin zichtbaar zijn zodat ze beter en sneller bij kunnen sturen”, vat Erwin Gräfe van Sendot, dat de unit ontwikkelde, het samen.


De SnelWaterKwaliteit-unit van Sendot Research werd afgelopen week geplaatst om drie maanden mee te gaan draaien in de bedrijfsprocessen op de plantenkwekerij. 

Nieuwe parameters snel meten
Er zijn steeds kleinere sensoren beschikbaar, die steeds meer parameters snel en tegen relatief lage kosten kunnen meten. Binnen het project wordt onderzocht of het mogelijk is een aantal nieuwe parameters online te meten (chlorofyl, UV-fluorescentie, zuurstof, turbiditeit, redox, geleidbaarheid, zuurstofverbruik), omdat daarmee snel een beeld ontstaat van de waterkwaliteit, waaronder de aanwezigheid van algen, organische stoffen en microbiologische activiteit, de ionenbalans en de effectiviteit van de reiniging van het water.

In dit deel van het project is Sendot Research, dat de unit installeerde, betrokken net als Groen Agro Control. Verder zijn ook Stichting Control in Food & Flowers en KWR Water betrokken bij de metingen.

KWR onderzoekt een methode om de effectiviteit van de desinfectie sneller te bepalen: momenteel duurt dit enkele dagen, omdat daarvoor een microbiologische kweekmethode wordt gebruikt (kiemgetal-methode). 

Dat duurt te lang om te kunnen bijsturen: de resultaten moeten binnen een dag beschikbaar zijn. KWR vergelijkt daarom verschillende methodes (met en zonder sensoren) op hun gevoeligheid om het effect van desinfectie op verschillende micro-organismen snel te kunnen bepalen.

Diversiteit
“Vooralsnog is dit de enige unit die getest gaat worden”, vertelt Erwin Gräfe van Sendot. “Deze unit is speciaal voor deze proef ontwikkeld, je zou het een prototype kunnen noemen. Met de unit brengen we de waterkwaliteit van verschillende waterstromen in het bedrijf in kaart. De te meten parameters zijn gevalideerd en de resultaten kunnen via een webserver real-time gevolgd worden.” 

Wat de unit speciaal maakt, is de behoorlijke diversiteit aan parameters, legt Erwin uit. “We meten CF-fluorescentie voor algen, UV-fluorescentie voor humuszuren, geleidbaarheid en pH en zuurstof, maar ook zuurstofverbruik en redoxpotentiaal.” 

Brabant Plant eerste testbedrijf
Tijdens de proefperiode bij Brabant Plant worden regelmatig monsters genomen om de metingen van het instrument de correleren met een groot aantal analyses die aan de monsters gedaan worden voor het bepalen van de waterkwaliteit. 

“Het doel van dit project en deze test is om de relatie tussen een aantal simpel te meten waterparameters te koppelen aan waterkwaliteit. Brabant Plant is daarbij het eerste, maar niet het enige testbedrijf”, weet Erwin. “Er worden ook nog andere bedrijven geselecteerd waar dit systeem getest gaat worden.” 

Sneller bijsturen op waterkwaliteit
De resultaten van dit project moeten het mogelijk maken de processen in de tuinbouw sneller bij te sturen op waterkwaliteit. Potentieel wordt het zelfs mogelijk te sturen op het verwijderen van verontreinigingen door bepaalde ziekteverwekkers en/of voor specifieke gewastypen. Uiteindelijk levert dit kennis en technologie op die in de hele tuinbouwsector kan worden toegepast, is de verwachting van de betrokken onderzoekers. 

Consortium
Het consortium dat bij het project betrokken is bestaat uit de onderzoeksorganisaties op het gebied van waterkwaliteit in de tuinbouw Stichting Control Food & Flowers en KWR Watercycle Research Institute, de meet- en technologiebedrijven Groen Agro Control en Sendot, en Glastuinbouw Nederland, Plantum en Stowa als belangenorganisaties vanuit de teelt. Het project is mede gefinancierd door de TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van sensor-nieuwtjes en interessante datamogelijkheden 

Vul uw gegevens in voor
het maken van een afspraak.