Nieuws

Sendot introduceert Algensensor

Algen Sensor

De nieuwe en innovatieve sensor van Sendot geeft inzicht in de hoeveelheid algen in waterstromen en -bronnen. De sensor volgt nauwgezet de ontwikkeling van algen. Algen zijn een bron van organische stof en de oorzaak van bacteriegroei en het ontstaan van ongunstige zuurstof situaties en vervuiling in leidingen. Met de meetgegevens van de sensor heb je gereedschap in handen om sneller en efficiënter in te kunnen grijpen wanneer waterkwaliteit aangetast wordt door algen.


Innovatieve technologie

De algensensor werkt op basis van lichtpulsen en registreert continu de fluorescentie van het chlorofyl van de algen in het water. Met deze meting wordt de hoeveelheid chlorofyl bepaald, een maatstaf voor algen concentratie.
Nog voordat je algengroei met het blote oog kunt zien, worden algen met onze nieuwe sensor gedetecteerd. Telers zijn hierdoor beter in staat de kwaliteit van het water te monitoren en kunnen daarmee problemen eerder te detecteren en sneller en effectiever (voorzorg)maatregelen nemen. Zo draagt het bij aan een gezonde, toekomstbestendige waterkwaliteit.


De meerwaarde
De huidige range aan producten die algengroei meten en monitoren zijn veelal onderzoeksinstrumenten en vaak lastig in te passen in een teeltomgeving. Een handzame en mobiele sensor, die eenvoudig aangesloten kan worden op een klimaatcomputer is daarom een meerwaarde om in vroeg stadium waterkwaliteit te volgen.

Uitvoeren en uitlezen van metingen
De algensensor werkt eenvoudig. Nadat je de optrode in het te meten medium hebt geplaatst, kun je via de display van de sensor een meting starten. Je kunt een ad-hoc meting doen, maar je hebt ook de mogelijkheid om de sensor voor een tijd te loggen. Via software kun je de data (achteraf) uitlezen. Er zijn ook versies van de sensor beschikbaar die (draadloos) te koppelen zijn aan de klimaatcomputer via een analoge verbinding of 30Mhz via een digitale verbinding.


Neem contact met ons op
Door het meten van algengroei kun je de waterkwaliteit beter monitoren. Met het meetinstrument van Sendot is er een handzame en duurzame sensor op de markt waarmee dit continu gedaan kan worden.

Vul uw gegevens in voor
het maken van een afspraak.