Nieuws

Plantinzichten bij snij-cymbidiumtelers via Flexregels inzichtelijk in Priva

Frank van Koppen van Priva installeert bij een aantal telers via flexregels de berekende parameters en de som-parameters

Nieuwe plantinzichten zijn essentieel in een project dat is opgezet door Snij-Cymbidiumtelers vanuit de gewascoöperatie Snij-Cymbidium met de stichting Control in Food & Flowers. Het gaat om onder andere fotosynthese en de potentiële groei (ETR). Deze worden nu standaard gemonitord met innovatieve sensoren. Extra interessant wordt het wanneer je deze gegevens beoordeelt in combinatie met klimaatparameters. De wens van de projectgroep was dan ook om de nieuwe plantinzichten in de klimaatcomputer zichtbaar te krijgen.

Recent zijn door Priva bij een aantal projectdeelnemers deze extra parameters in de klimaatcomputer zichtbaar gemaakt. Hiermee worden momenteel relevante inzichten gekregen van wat hun plant nu echt aan het doen is. Op basis van deze ervaringen kunnen mogelijk nieuwe teeltinstellingen ontwikkeld worden.

– FLUOMINI PRO OPTICAL – 
1. Fotosynthese efficientie (%) 56,9
2. PAR Blad (μmol/m2/s) 138,7
3. SOM PAR Blad (mmol/m2) 5,6
4. ETR (μmol/m2/s) 33,1
5. SOM ETR (mmol/m2) 1,4
6. Afdeling PAR Sensor meting 150
7. Afdeling PAR sensor SOM 6,2

Vul uw gegevens in voor
het maken van een afspraak.