Nieuws

De kracht van wervelend, zuurstofrijk water

IMG_2394

In 2019 verkocht voormalig teler John van Ruijven zijn eerste Vital Oxidizer aan een praktiserend collega. Inmiddels zijn er honderden in gebruik om gietwater op een eenvoudige, maar doeltreffende wijze te verrijken met zuurstof. Het beproefde concept staat ook aan de basis van zijn adviespraktijk, die gericht is op duurzame teeltwijzen. Sensoren brengen de progressie en resultaten in beeld.

We treffen John bij zijn teststraat in de productiehal van Presscon in Honselersdijk, waar de Vital Oxidizer jaren geleden is bedacht en ontwikkeld. Sinds 2019 verzorgt hij via zijn eigen bedrijf JVR Tecmar de verkoop van het beluchtingsconcept voor water aan een brede groep klanten. De glastuinbouw vormt met afstand de hoofdmoot. Door zijn toegewijde inzet, aangevuld met positieve berichten in vakmedia, schoten de verkoopcijfers omhoog.

Vital Oxidizer pomp

“Hier test ik de sets voordat ze naar de klant gaan”, licht de Westlander toe, terwijl hij een zuurstofsensor in een bak water houdt die bruist van vitaliteit. “Er komt altijd maatwerk aan te pas, maar het principe is heel eenvoudig. Met een Vital Oxidizer pomp brengen we extra zuurstof in het water. Door de verhoudingen van druk, tegendruk en leidingdiameter goed af te stellen ontstaat er een intense werveling en blijven de fijne luchtbellen – je kunt ze ook nanobubbels noemen – heel lang in oplossing. Gevitaliseerd water noemen wij dat.”

Verzadigd met zuurstof

Gevitaliseerd water biedt meerdere voordelen, in het bijzonder voor telers. Ten eerste houdt dergelijk water het hele watersysteem schoon, zonder inzet van chemische middelen zoals chloor of waterstofperoxide. Bacteriën en andere micro-organismen kunnen zich niet langer vasthechten aan de binnenzijde van leidingen, druppelaars, filters en kleppen. Zo creëren we een aeroob milieu. Hierdoor daalt ook de waterzijdige ziektedruk. “Minstens zo belangrijk is het feit dat de plantenwortels met zuurstof verzadigd water ontvangen”, vervolgt Van Ruijven. “Een actief wortelstelsel verbruikt zuurstof en daaraan is dankzij dit systeem geen gebrek. Ook niet voor de achterste planten in het laatste kraanvak. Zelfs in drainputten, waarin het overtollige water na een irrigatiebeurt wordt opgevangen, meten we zuurstofpercentages tot wel 120%. In een conventioneel watersysteem zijn percentages van minder dan 50% geen uitzondering.”

Weerbaar telen

Ten overvloede merkt de gewezen teler op dat een gezonde wortelomgeving noodzakelijk is om de natuurlijke weerbaarheid van gewassen te ondersteunen. “Dat is iets waar telers gelukkig steeds meer oog voor krijgen”, zegt hij. “Een weerbaar gewas is minder vatbaar voor ziekten en plagen, waardoor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen een heel stuk omlaag kan. Het gewas is bovendien minder gevoelig voor stresssituaties zoals hoge instraling, er zijn minder problemen met de opname van voedingsstoffen en de fotosynthese verloopt efficiënter. Met andere woorden: gevitaliseerd water helpt telers om meer te produceren tegen lagere kosten.”

Permanent volgen

Dat zijn claims die er niet om liegen. Kan Van Ruijven ze ook onderbouwen? “Dat kan ik zeker, maar eigenlijk vertel ik niets nieuws. Onderzoekers én telers hebben deze effecten al vaak en in tal van gewassen aangetoond. Met sensoren is dat tegenwoordig ook niet meer zo moeilijk. Neem deze zuurstofmeter”, zegt hij, terwijl hij de sonde uit het water haalt. “Hiermee kun je op elke plaats in een watersysteem of substraat objectief het zuurstofgehalte bepalen. Desgewenst continu. Als je de meter aansluit op een Senbox, worden de meetresultaten real time en draadloos naar de centrale computer gezonden en grafisch weergegeven. Zo kun je de waterkwaliteit permanent volgen.”

Robuuste sensoren

Deze en andere sensoren, zoals een redoxmeter, fluorescentie- en fotosynthesesensoren, helpen Van Ruijven en zijn klanten om de groeiomstandigheden en gewasprestaties te volgen en de teelt op efficiënte wijze in goede banen te leiden. “Vroeger teelden we vooral op gevoel”, vat hij samen. “Vervolgens kregen we meetboxen voor het klimaat en tegenwoordig hebben telers en onderzoekers een heel scala aan sensoren tot hun beschikking. Sendot levert robuuste sensoren en een uitstekende service. Ik werk er heel graag mee samen.”

Vul uw gegevens in voor
het maken van een afspraak.