Fotosynthesesensor

Clip-met-referentie

Koppel de bladclip los van de sensor.

Plug

Plaats de beschermkapjes op de fibers..

Doek

Maak de sensor en bladclip schoon met een droge of lichtvochtige doek.