Fotosynthesesensor

Laptop-0

De data van onze sensoren kunnen worden uitgelezen via onze software. Door het monitoren van deze data en het vergelijken met andere mgevingsfactoren leer je meer over de beste condities in de onderzoeksomgeving.

Laptop-1

Download de software op onze website (sendot.nl/software) en installeer het programma.

Laptop-2

Koppel met de USB-kabel de sensor aan de computer.

Laptop-3

Open het programma en navigeer naar sensoren en download de data. De grafiek geeft twee lijnen weer, een groene voor de fotosynthese en een paarse voor de PAR.

Laptop-warning

Voor gebruik met de software moet de datalogger uitstaan.

Vul uw gegevens in voor
het maken van een afspraak.