Nieuws

“Met de Plant Monitor leer je je plant echt kennen”

Sendot verlengt begeleidingstraject:

Tholen – Telers voeren steeds vaker flinke veranderingen in hun teeltstrategie door, of het nu noodgedwongen is of uit vrije wil. Het maakt in beide gevallen dat zij graag inzicht willen krijgen in de gevolgen van hun keuzes. Sensoren helpen telers daarbij. Sendot levert die sensoren, maar sinds 1 januari 2023 ook een uitgebreider begeleidingstraject onder de naam Sendot Plant Monitor.

“Wij willen telers gedurende een langere periode begeleiden”, zegt Arie Draaijer, technisch manager en senior onderzoeker bij het bedrijf. De ervaring van Sendot is dat er op die manier nog veel meer winst te boeken is uit meetdata van de plant en uit de kas. “Soms blijkt op basis van data dat groene vingers nog groener kunnen.”

Foto: Arie Draaijer

Optimaliseren
Sendot is bekend van de sensoren die men levert om fotosynthese en zuurstof te meten. Dat blijft ook na introductie van de Plant Monitor zo. “Met de Plant Monitor willen we telers helpen hun teelt te optimaliseren na bijvoorbeeld de overschakeling van SON-T-belichting naar LED-belichting”, geeft Erwin Gräfe, Commercieel Manager, een voorbeeld van een momenteel veelvoorkomende aanpassing in de kas. “Met onze fotosynthesesensor kunnen telers snel inzicht krijgen in wat de aanpassing van de teeltstrategie met de plant doet.”

Ook aan de verwarmingsknop wordt gedraaid. De mannen wijzen op een Nederlandse paprikateler die de etmaaltemperatuur terug heeft gedraaid naar 16 graden Celsius. “Dat is nog nooit gebeurd”, zegt Erwin. “Telers pionieren. Sensoren helpen daarbij. Aan de ene kant is er sprake van overleven, maar tegelijkertijd grijpen telers de kans om meer grip te krijgen op hun teelt. Daarvoor is meer data nodig én begeleiding om die data goed te interpreteren. Een stukje van die begeleiding willen wij bieden.”


Actieve sensor Sendot in de tomatenteelt

Data leren lezen
Niet dat Sendot dat niet al deed. De adviseurs kwamen al veel bij telers over de vloer. De bedoeling van de Plant Monitor is dat de adviseurs langer met de teler meelopen bij introductie van of gebruik van sensoren van Sendot. Arie: “Zoals een cardioloog in het ziekenhuis elektrocardiogram (ECG) moet kunnen lezen, zo moet een teler fotosynthese- en zuurstofdata leren lezen.”

Zuurstof is nog wel te simplificeren volgens de technische manager tot ‘alles netjes constant houden, geen gekke dingen doen en de watergift goed inregelen’, maar fotosynthese is wel een stukje ingewikkelder. “De data van onze sensoren die fotosynthese meten moetje echt een beetje leren lezen.” Erwin vult aan. “Het gaat erom om vanuit de plant te leren denken.”

Quick wins
Na zo’n twee maanden doen telers met fotosynthese de echte eerste inzichten op, is de ervaring van Sendot. “Dat zijn vaak de quick wins”, zegt Erwin. “Maar per seizoen is dat weer anders. Daarom is het goed om een langduriger traject van meten en data interpreteren met elkaar in te gaan.” Enkele vooruitstrevende telers deden dit al jaren terug, maar inmiddels volgt ook ‘de massa’. “Die willen we met de Plant Monitor ook helpen winst te boeken met hun bestaande teeltstrategie of net aangepaste teeltstrategie.”

Telers die met de Sendot Plant Monitor aan de slag gaan krijgen aan het eind van het meet- en begeleidingstraject een evaluatie en onderzoeksrapport. Erwin: “Daarmee kan de teler de koers voor de komende jaren uitstippelen. Bottlenecks benoemen we ook als dat nodig is.”

Nog belangrijker dan data vergaren is data presenteren, ontdekte Sendot gaandeweg

Keuzes maken op basis van data
Met specifiekere data is het ook mogelijk steeds specifieker in te grijpen in de teelt. Arie komt met een ander praktijkvoorbeeld, in dit geval uit de tomatenteelt. Hij weet dat telers die CO2 kopen uit zakelijk oogpunt extra kritisch naar CO2-doseren zijn gaan kijken. “Op een bepaald moment van de dag stopt deze teler met CO2-doseren, omdat hij dan gaat ventileren. Op dat moment verdwijnt kostbare CO2 uit de kas.”

Het moment van het stoppen met CO2-doseren kunnen telers goed met sensoren van Sendot bepalen. “Ze kunnen zien wat CO2 kost, welke productie ze dan draaien en op welk moment ze het beste kunnen stoppen. Daar zijn ook algemene modellen voor, maar met de juiste data kun je het stopmoment veel preciezer bepalen.”


Actieve sensor van Sendot in de orchideeën

Evenement 12 januari
De economische situatie heeft het proces waarin telers gebruik maken van sensoren en de data die daaruit voorkomt versneld. Arie: “Het Nieuwe Telen en datagestuurd telen zijn in een stroomversnelling geraakt.” Het gevolg is dat ze bij Sendot merken dat telers nog meer vragen zijn gaan stellen. “’Wij hebben er een energiescherm bij gekregen, maar vrezen een dood klimaat. Kunnen we daar inzicht in krijgen’, vragen telers ons”, merkt hij op.

Reden voor Sendot om rond veelgehoorde vragen en actuele problematiek een evenement te organiseren. Op 12 januari vindt ‘Plant Insights’ plaats in het World Horti Center in Naaldwijk. Erwin: “Vanuit verschillende invalshoeken zetten we plantinzichten centraal. Ook zullen we een toer langs diverse proeven maken. We willen de aanwezigen triggeren om na te denken over wat ze vandaag de dag doen en wat ze met inzichten uit meten nog zouden kunnen doen.”

Vul uw gegevens in voor
het maken van een afspraak.